Studium na fakultě

Úspěšným studiem na fakultě můžeš postupně získat titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) resp. doktor (Ph.D.). Předpokladem je absolvování bakalářského, magisterského resp. doktorského studijního programu v některém ze široké nabídky studijních oborů.

Bakalářské studijní programy ti poskytnou znalosti a zkušenosti nejen pro výkon povolání, ale také pro možné pokračování v magisterském studijním programu. Záleží jen na tobě, jak se rozhodneš. Pokud nebudeš chtít dále studovat, bez problémů najdeš uplatnění. A to zejména jako platný člen zaběhlých pracovních týmů, ve kterých můžeš dále růst.

Magisterské studijní programy především rozšíří tvoje teoretické znalosti a prohloubí zkušenosti v oboru, který studuješ. Budeš dobře připraven na výkon povolání, a to zejména na pozicích specialistů, kterých není nikdy dostatek. Máš-li jiné ambice, budeš mít díky studiu dostatek odborného potenciálu pro start úspěšných podnikatelských aktivit. Pokud najdeš opravdovou zálibu v získávání nových znalostí, můžeš se stát členem špičkových vědeckých týmů při studiu některého z doktorských studijních programů.

Doktorské studijní programy jsou nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělání. Jejich absolvováním se zařadíš mezi opravdovou elitu mezi specialisty. Nejenže bez problémů najdeš uplatnění u nás, a to zejména v oblasti výzkumu a zavádění moderních technologií. Pokud budeš aktivní, získáš uplatnění a další zkušenosti také v zahraničí. Nabídka je opravdu široká...