Absolvování individuální odborné praxe

Z cyklu Nej bakalářka vám tentokrát servírujeme práci, která reflektuje absolvování individuální odborné praxe autora bakalářky Bc. Vojtěcha Tomaly, kterou absolvoval v průběhu třetího ročníku studia oboru Projektování elektrických systémů a technologií. Práce vznikala za vedení Ing. Petra Tichavského.

Návrh a řízení osvětlovací soustavy v průmyslové hale

Tato Nej diplomka přibližuje a řeší problematiku instalací moderních LED svítidel v halách hutního průmyslu ve srovnání s až do nedávna nejpoužívanějšími svítidly výbojkového typu. A kdo za prací stojí? Je to Ing. Ondřej Dragon a jeho vedoucí Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.!

Analýza možností využití veřejného osvětlení pro přenos dat

Další oceněnou excelentní prací je bakalářka, která propojuje nové technologie, ale i různé profese! Autorem je Bc. Michal Quis a vedoucím doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

Technika vysokých napětí – Podpora výuky a praktických výpočtů v prostředí GeoGebra

Další oceněnou diplomkou se stala práce s názvem Technika vysokých napětí – Podpora výuky a praktických výpočtů v prostředí GeoGebra, kterou úspěšně zpracoval a obhájil Ing. Tomáš Führer pod vedením Ing. Tadeusze Sikory, Ph.D.

Polynomiální interpolace po částech

Další oceněnou bakalářkou je práce s názvem Polynomiální interpolace po částech a vznikla pod taktovkou Bc. Kateřiny Štefánkové a její vedoucí Ing. Marie Sadowské, Ph.D.!

Vizualizace vývoje dopravního toku v čase

Jak může vypadat vizualizace vývoje dopravního toku v čase? Ze série Nej bakalářka vám toto téma představí práce od Bc. Pavlíny Smolkové a její vedoucí Ing. Kateřiny Slaninové, Ph.D.!

Analýza anomálních stavů řidiče pomocí obrazů

Z cyklu Nej diplomka přinášíme oceněnou práci od Ing. Veroniky Gromnicové, která se věnovala tématu z oblasti Informační a komunikační technologie pod vedením Ing. Radovana Fuska, Ph.D.. Práce se zabývala analýzou anomálních stavů řidiče pomocí obrazů.

Analýza obrazových dat z optického mapování

Představujeme vám další oceněnou diplomovou práci! Za touto Nej diplomkou stojí Ing. Blanka Chamrádová společně s vedoucím Ing. Michalem Vašinkem, Ph.D..

Metoda škálovatelné pravděpodobnostní aproximace v aplikacích

Ze série Nej bakalářka vám představujeme skvělou práci s názvem Metoda škálovatelné pravděpodobnostní aproximace v aplikacích od Bc. Matěje Friče a jeho vedoucího Ing. Lukáše Pospíšila, Ph.D.

Bezkontaktní měření dechové frekvence s využitím UWB radaru

Za úspěchem této diplomové práce stojí Ing. Matouš Vondál, jehož práce vznikala pod vedením prof. Ing. Martina Černého, Ph.D. a ve spolupráci s University of Twente, Ms. Ying Wang, Ph.D.