Měření topného faktoru tepelného čerpadla

Tato excelentní bakalářka vznikla pod taktovkou Bc. Martina Lyska a jeho vedoucího Ing. Romana Šebesty, Ph.D.

Návrh a realizace interogační jednotky pro Braggovské mřížkové senzory ve viditelném spektru

Další oceněnou diplomkou roku 2024 se stala práce Ing. Lukáše Peterky pod vedením Ing. Marcela Fajkuse, Ph.D.

Vývoj univerzálního analyzátoru pro LoRaWAN s využitím softwarově definovaného rádia

Práce je dílem Ing. Vladimíra Dobeše, který získal ocenění společně s vedoucím Ing. Liborem Michalkem, Ph.D.! Náš absolvent se zabýval vývojem analyzátoru pro bezdrátovou technologii LoRaWAN s využitím softwarově definovaného rádia.