Vývoj univerzálního analyzátoru pro LoRaWAN s využitím softwarově definovaného rádia

Práce je dílem Ing. Vladimíra Dobeše, který získal ocenění společně s vedoucím Ing. Liborem Michalkem, Ph.D.! Náš absolvent se zabýval vývojem analyzátoru pro bezdrátovou technologii LoRaWAN s využitím softwarově definovaného rádia.

Síť typu Transformer a její použití

Diplomová práce se týká rozpoznáváním a přepisu mluveného slova, za kterou stojí Ing. Andrej Vojtuš pod vedením prof. Ing. Jana Platoše, Ph.D..

Návrh a řízení osvětlovací soustavy v průmyslové hale

Tato Nej diplomka přibližuje a řeší problematiku instalací moderních LED svítidel v halách hutního průmyslu ve srovnání s až do nedávna nejpoužívanějšími svítidly výbojkového typu. A kdo za prací stojí? Je to Ing. Ondřej Dragon a jeho vedoucí Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.!

Segmentace volumetrických dat pomocí neuronových sítí

Další perla mezi diplomkami pochází z pera Ing. Tadeáše Popova a jeho vedoucího Ing. Tomáše Fabiána, Ph.D.! 😊 Tato práce se zabývala trojrozměrnou rekonstrukcí kostí v okolí očnice z volumetrických dat pocházejících z lékařských zobrazovacích metod, jako jsou výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI).

Analýza anomálních stavů řidiče pomocí obrazů

Z cyklu Nej diplomka přinášíme oceněnou práci od Ing. Veroniky Gromnicové, která se věnovala tématu z oblasti Informační a komunikační technologie pod vedením Ing. Radovana Fuska, Ph.D.. Práce se zabývala analýzou anomálních stavů řidiče pomocí obrazů.

Bezkontaktní měření dechové frekvence s využitím UWB radaru

Za úspěchem této diplomové práce stojí Ing. Matouš Vondál, jehož práce vznikala pod vedením prof. Ing. Martina Černého, Ph.D. a ve spolupráci s University of Twente, Ms. Ying Wang, Ph.D.

Vybrané modely magnetické hystereze

Další ocenění je za Nej diplomku Ing. Janu Pytlíkovi a jeho vedoucímu prof. Dr. RNDr. Jiřímu Luňáčkovi! A čeho se týkala?

Vizualizace dat z komunikace dle standardu IEEE 802.11p

Dnes vám z cyklu Nej diplomka představujeme práci Ing. Milana Křivánka a jeho vedoucího Mgr. Ing. Michala Krumnikla, Ph.D.!

Reinforcement Learning pro autonomní parkování

Máme pro vás další oceněnou práci ze série Nej diplomka. Tentokrát je autorem Ing. Martin Kahánek, který napsal své dílo pod vedením prof. Ing. Jana Platoše, Ph.D. a zabývá se autonomním parkování

Analýza obrazových dat z optického mapování

Představujeme vám další oceněnou diplomovou práci! Za touto Nej diplomkou stojí Ing. Blanka Chamrádová společně s vedoucím Ing. Michalem Vašinkem, Ph.D..