Praxi náš úspěšný bakalář vykonával ve společnosti ELVAC a.s. se sídlem v Ostravě Hrabůvce. Práce pojednává především o práci v programech EPLAN Electric P8 a EPLAN Pro panel, které využíval při plnění většiny popisovaných úkolů. V průběhu absolvování odborné praxe měl možnost určitý čas pracovat na výrobě rozváděčů, kde získal znalosti výrobních postupů rozváděčů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro tvorbu elektrotechnického projektu. Dále práce popisuje dílčí činnosti, které vykonával jako projektant elektro. Tyto činnosti zahrnují konfiguraci elektrotechnických přístrojů, studium aktuálně platných norem a komunikaci se zákazníky a dodavateli. V závěru práce se zabývá znalostmi nabytými během absolvování odborné praxe, znalostmi, které se naučil ve škole a využil je v praxi a znalostmi, které mu naopak scházeli v průběhu praxe.

A jak autor praxi zhodnotil? Během praxe zjistil, že ho škola dostatečně vybavila teoretickými znalosti z oboru elektro, tak i schopností samostatné práce, ale citelně mu scházeli praktické znalosti a zkušenosti, jak při kreslení dokumentace, tak i znalosti ohledně výroby rozváděčů. „V oboru elektro projekce, který studuji, tato skutečnost platí dvojnásobně, protože se jedná především o práci s praktickými znalosti, pro jejichž úplné pochopení je potřeba ovládat dobré teoretické základy. Absolvováním odborné praxe jsem si značně prohloubil praktické znalosti z oboru elektro projekce, které budu nadále hojně využívat v profesním životě. “ dodává Vojtěch Tomala. Víme, že absence praktických znalostí je značný hendikep při následném uplatnění studenta po skončení studia na vysoké škole, proto je FEI navázána na množství firem, s kterými si studenti mohou domluvit praxi a zajistí si tak lehký přechod z teorie do praxe. Autorovi gratulujeme k ocenění!