Monitorování řidiče automobilu při jízdě může předcházet bezpečnostním rizikům, která vznikají díky nepozornosti a zdravotním problémům. S využitím kamery umístěné v kabině vozidla je možné monitorovat pózu řidičova těla i jeho hlavy a na základě získaných informací předpovídat přítomnost nebezpečných stavů a situací využitím strojového učení.

V diplomové práci byly pro analýzu použity záznamy natočené v kabině vozidla při řízení v provozu. Z těchto záznamů se pomocí detekčního algoritmu získává pro každý snímek vizualizace pózy, umístění a natočení částí řidičova těla.

Získaná vizualizace pak slouží k trénování neuronových sítí rozpoznávajících aktivity prováděné řidičem, nebo je pomocí tzv. autoenkodéru detekována přítomnost jakékoliv anomálie, která by se při běžném řízení neměla objevovat.

Vzniklé modely tak mohou zcela samostatně detekovat přítomnost nezvyklých situací a v případě nasazení do provozu by tak mohly aktivovat preventivní bezpečnostní opatření!