A čím se v práci autorka zabývala? Práce reflektuje analýzu výstupů z optického mapování. Optické mapování je proces sekvenování genomu, který je založen na pozorování obarvených struktur v molekulách DNA za pomoci fluorescenční mikroskopie. Tento způsob popisu genomu je výhodný zejména k popisu strukturálních variant, které jsou často příčinou nespočtu genetických onemocnění. Úkolem bylo navrhnout a vyhodnotit algoritmy, které na snímcích pocházejících z mikroskopu dokáží co nejlépe odhalit jednotlivé molekuly a specifické motivy v nich. Cílem bylo vytvořit podklad, ze kterého se vytvářejí samotné optické mapy, které mohou sloužit odborníkům k analýze genomu.