Tato práce popisuje souhrn základních elektrických poruch, které ovlivňují konstrukci a provoz zařízení v elektrizační soustavě. Zabývá se dále elektrickými ochranami, jejich dělením podle různých kritérií, a základním popisem funkčního principu některých vybraných druhů ochran. Autor popisuje problematiku a využití protokolu IEC61850 společně se stručným obsahem této normy a pojednává o použitých technologiích v praktické části této práce. Jedná se hlavně o PLC AXC F2152, které bylo použito pro odečítání proměnných z ochrany REF630 za pomoci programů Straton a PLCnext Engineer. Na to navazuje návod pro vytvoření komunikace mezi programy PLCnext Engineer a Straton společně s návodem na odečítání aktuálního stavu ochrany pomocí IEC61850 klienta s vizualizací v programu PLCnext Engineer. Je zde také uveden návod pro práci v SCL editoru, který je součástí aplikace Straton. Práce získala ocenění od pana děkana a my gratulujeme!