Tématem bakalářské práce byl návrh a realizace experimentální desky HAT pro demonstraci principů automatického řízení a regulace při výuce. Při praktických cvičeních je kladen důraz na využití skutečných fyzikálních modelů, což přispívá k lepšímu a názornějšímu pochopení podstaty řízení procesů. Nejdříve se tyto procesy identifikují, aby poté bylo možno navrhnout a implementovat vhodné algoritmy pro jejich řízení. Jako vhodný fyzikální model byla vybrána kulička pohybující se na nakloněné rovině ve dvou osách.

Tento model se dá sestrojit z běžně dostupných součástek s nízkou pořizovací cenou. Student může v rámci praktických experimentů působit na kuličku vnější silou a sledovat reakci navrženého regulačního obvodu na tuto poruchu. Pro řídicí část byl použít systém REXYGEN, v jehož vývojovém prostředí byly naprogramovány algoritmy řízení pomocí funkčních bloků. REXYGEN také umožňuje elegantním způsobem vytvořit názornou vizualizaci, která představovala další část řešení bakalářské práce.

Ve vizualizaci je možno provádět různé experimenty, jako je například nastavování parametrů jednotlivých regulátorů nebo změna set-pointu neboli žádané cílové polohy kuličky na podkladové naklápěcí desce, to vše s pomocí grafických interaktivních komponent. Potvrzuje se, že každý předmět oboru zaujímá své oprávněné místo ve studijním plánu. V této bakalářské práci se odrážejí znalosti ze všech předmětů bakalářského studia! Tato komplexnost a píle vedla k úspěchu!