Práce se zabývala tvorbou komplexního grafického uživatelského rozhraní, které umožňuje zpracování dat získaných pomocí dvou rozdílných metod (neinvazivní fetální elektrokardiografie a fetální echokardiografie) určených k monitoraci srdeční aktivity plodu. Tato práce má přímý přesah do klinické praxe a tvoří potenciální základ pro další výzkum v oblasti rozvoje monitorování pomocí neinvazivního plodového EKG.