Práce se zabývala návrhem projektové dokumentace elektroinstalace výtahu s trakčním pohonem. V první části se zaměřovala na vývoj a teoretický rozbor výtahů. Druhá část detailně popisovala legislativní a normativní požadavky na výtahové systémy, zajišťující dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti a provozu výtahů. Na to navázal student s vlastním návrhem všech bezpečnostních prvků, komponentů řídicího systému, pohonů a klíčových součástí elektroinstalace výtahu.

Nedílnou součástí bylo rovněž vypracování kompletní projektové dokumentace elektroinstalace výtahu včetně rozváděče. Závěrem se práce věnuje také zpracování podkladů pro zkoušky vyprojektovaného rozváděče výtahu, zajišťující jeho funkčnost a bezpečnost v provozu. Tato práce tak poskytuje komplexní přehled pro návrh elektroinstalace výtahu dle patřičných zákonů a norem.