Práce se zabývá vlivem bludných proudů na kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě. Při příkladu působení konstantního proudu 1 A ocelovým potrubím po dobu 1 roku by došlo vlivem elektrochemické koroze k rozpadu 9,13 kg kovu. V práci jsou uvedeny zdroje bludných proudů, jejich měření včetně pasivní i aktivní protikorozní ochrany. Konkrétně je uveden vliv DC tramvajové trakce vůči plynovému potrubí na konkrétním příkladu v Ostravě Výškovicích. V rámci spolupráce s odbornou firmou ATEKO, s.r.o., která měla odborný dohled nad prací, byla provedena řada terénních měření ke zhodnocení potřeby protikorozní ochrany v daném místě. Ze získaných dat byly následně provedeny simulace tří různých druhů ochran (drenáží) a vyhodnocení jejich účinnosti.