Bakalářská práce se zabývala metodou polynomiální interpolace a splajny, zkoumala jejich aplikace a řeší různé příklady související s těmito tématy. Polynomiální interpolace slouží jako mocný nástroj pro aproximaci funkcí a konstrukci polynomů, které prochází konkrétními datovými body získanými např. měřením. V určitých případech se však chyba interpolace může velmi zvětšit. K překonání tohoto problému se jako vhodná alternativa jevila polynomiální interpolace po částech. Cílem práce bylo tedy podrobně prozkoumat a zpracovat koncepty Lagrangeovy a Hermiteovy interpolace a také polynomiální interpolace po částech. Proniknutím do těchto metod autorka získala hlubší pochopení jejich matematických základů a praktických významů. Nedílnou součástí práce byla prezentace řešení zajímavých a relevantních úloh souvisejících s polynomiální interpolací a splajny. Řešením těchto úloh demonstruje práce efektivitu, univerzálnost a různé vlastnosti polynomiální interpolace a splajnů. Gratulujeme k úspěchu!