Práce byla zaměřena na zkoumání inovativních přístupů v této problematice s pomocí metod reinforcement learning. Prostřednictvím implementovaného simulačního prostředí a aplikace algoritmů deep reinforcement learning se podařilo ověřit použitelnost těchto metod i na tak komplexní problém, jako je autonomní parkování, a položit tak základy dalšího výzkumu v této oblasti. Moc gratulujeme!