Zhodnocení rozsahu a tvaru fraktury očnice je důležitým krokem v diagnostice poměrně častých poranění hlavy a tváře, a to zejména s ohledem na zpřesnění výroby poúrazových implantátů nahrazujících poškozené kosti. Mezi hlavní problémy spojené s 3D rekonstrukcí patří vysoké zastoupení šumu ve vstupních datech a velmi malá tloušťka kostí očnice. Z těchto důvodů bylo nutné nejprve provést filtraci a následně segmentaci samotných kostí očnice.

Samotná rekonstrukce tvaru očnice byla provedena pomocí hraniční reprezentace, konkrétně trojúhelníkové sítě (na obrázku vyznačena žlutě), která svým chováním simuluje fyzikální vlastnosti nafukovacího balónku. Geometrie sítě je během řady iterací (na obrázku vlevo vyznačena šedě, kde se na řádcích nachází pohled shora, zepředu a zprava) upravována tak, že se postupně přimyká co nejblíže k okolním strukturám až vznikne tvar odpovídající rekonstruované očnici. Celý proces rekonstrukce je možné řídit sadou parametrů, které mají vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti pomyslného balónku a tím pádem také na výslednou podobu tvaru očnice. Například můžeme požadovat co nejpřesnější rekonstrukci včetně zachycení zlomeniny nebo naopak se pokusit o získání před úrazové podoby očnice pro usnadnění výroby náhrady poškozených kostí. K úspěchu gratulujeme!