Výstupem diplomové práce je model zařízení pro sledování polohy slunce. Stanoviště je schopno se napolohovat tak, aby sluneční paprsky dopadaly pod nejefektivnějším úhlem na solární panel po celou dobu osvitu. Součástí práce je rešerše pohybu slunce po obloze, rozdělení druhů fotovoltaických článků a také popis rozdělení různých typů krokových motorů se způsoby jejich řízení!