Diplomová práce se zabývá zpracováním vybrané problematiky z oborů elektrostatického pole elektrod, problematiky zemnění a vybraným problémům ochrany před bleskem. Práce zpracovává jak stručný teoretický rozbor, tak především podrobně uvádí, jak se softwarem GeoGebra pracovat, aby čtenář práce mohl nezávisle vytvořit vlastní výukové materiály!

Praktickou částí práce byla tvorba celkem třinácti interaktivních úloh z již zmiňovaných okruhů zveřejněných v rámci internetové publikace na stránkách GeoGebry dostupné pod odkazem uvedeným níže. Textová část práce je pak koncipována jako návod. V rámci práce je také jedna z částí věnována porovnání interaktivních výukových materiálů se statickými materiály ve formě skript a tištěné literatury s uvedením vlastních poznatků nabytých prací se softwarem v průběhu studia. A co je super, že všechny dostupné materiály budou využity v rámci výuky daného předmětu!

Odkaz na publikaci níže.