Práce spojuje hned několik zajímavých oblastní aplikované matematiky a informatiky.

  • Hlavním cílem bylo rozšířit výzkum nedávno vyvinuté metody škálovatelné pravděpodobnostní aproximace s důrazem převážně na klasifikační problémy.
  • Hlavní myšlenkou je spojení bayesovského modelování a adaptivní diskretizace, které vede k vícekriteriálnímu optimalizačnímu problému, pro který bylo navrženo řešení v podobě algoritmu strojového učení s učitelem.
  • Jako praktická aplikace byla vybrána detekce koroze z obrazových dat s využitím principů analýzy obrazu a počítačového vidění. Výsledkem této práce je teoretický popis i vlastní implementace matematického modelu, který je schopný detekovat korozi na obrazových datech.