Diplomová práce se zaměřovala na vizualizaci dat z komunikace dle standardu 802.11p, který má velký potenciál pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích. Práce se zabývala komunikací dle tohoto standardu, používanými zprávami a protokoly, implementací aplikace pro vizualizaci událostí inteligentních dopravních systémů a využitím této aplikace v reálném provozu. Aplikace například umožňuje řidiči v infotainmentu automobilu zobrazovat okolní vozidla nebo vizualizovat světelnou signalizaci na křižovatkách. Tato práce potvrdila potenciál standardu 802.11p, který již je implementován v některých městech ČR (např. Praha, Brno, Ostrava).