Zabezpečená kvantová komunikace – OpenQKD

Ve spolupráci s dalšími 37 partnery z 12 zemí Evropy spolupracujeme na unikátním projektu pro reálné využití zabezpečené kvantové komunikace v rámci stávajících telekomunikačních a síťových infrastruktur. Bezpečnost založená na kvantové výměně klíče a kvantové komunikaci je budoucností v oblasti šifrování a ochrany dat.

Monitorování polohy příslušníků složek IZS

Ve spolupráci s ČVUT a Hasičským záchranným sborem vyvíjíme systém pro on-line monitorování pohybu záchranářů v členitých budovách, který propojuje hned několik perspektivních oblastí, které můžete na naší fakultě studovat – rádiové sítě, senzory a umělou inteligenci.

Optovláknový monitoring odstřelů

Použití optického vlákna pro měření vibrací? Ano! Principiálně se jedná o fázové interferometrické senzory, které měří široké spektrum vibrací s extrémní citlivostí. Výsledný tříosý senzor by měl být využíván pro krátkodobé i dlouhodobé monitorování stavebních prací a zvýšení bezpečnosti kolem velkých stavebních děl.