SW nástroje pro automatickou analýzu periostálních svalků z RTG obrazů

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě se podílí na výzkumu inteligentních softwarových metod, které umožňují automatickou obrazovou analýzu periostálních svalků v rámci diagnostiky procesu hojení kostí u variabilních zlomenin. Tyto softwarové metody umožňují automatickou detekci periostálních svalků a následný výpočet parametrů, které charakterizují dynamiku svalku v průběhu hojení.

Demonstrační model výpočetního tomografu

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství vytváří demonstrační model výpočetního tomografu. Model názorně představuje skutečný princip sběru dat v jednotlivých řezech za použití bezpečného laserového zářiče, místo rentgenu jako je ve skutečném výpočetním tomografu. Je tak přiblížena problematika nejnovějších zobrazovacích metod široké veřejnosti.

Model pro extrakci a modelování lézí ROP u předčasně narozených dětí

Tým Biomedicínského inženýrství z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava se podílí na vývoji metod na bázi umělé inteligence, které umožňují automatické rozpoznání a klasifikaci retinálních lézí u pacientů s Retinopatií nedonošených (ROP).

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Vědci z naší fakulty jsou součástí multidisciplinárního týmu, který se v rámci probíhajícího projektu zabývá vývojem řešení pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodu pomocí elektrokardiografie. Tento výzkum má za cíl zlepšení monitorace miminek před jejich narozením, na výsledky se můžeme těšit už v roce 2024.