Demonstrační model výpočetního tomografu

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství vytváří demonstrační model výpočetního tomografu. Model názorně představuje skutečný princip sběru dat v jednotlivých řezech za použití bezpečného laserového zářiče, místo rentgenu jako je ve skutečném výpočetním tomografu. Je tak přiblížena problematika nejnovějších zobrazovacích metod široké veřejnosti.

Segmentační model pro automatickou extrakci a modelování retinálních lézí u Retinopatie nedonošených

Tým Biomedicínského inženýrství z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava se podílí na vývoji metod na bázi umělé inteligence, které umožňují automatické rozpoznání a klasifikaci retinálních lézí u pacientů s Retinopatií nedonošených (ROP).

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Vědci z naší fakulty jsou součástí multidisciplinárního týmu, který se v rámci probíhajícího projektu zabývá vývojem systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance. Toto řešení slibuje snadnou a rychlou přípravu pacienta při zachování kvality snímkování.

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Vědci z naší fakulty jsou součástí multidisciplinárního týmu, který se v rámci probíhajícího projektu zabývá vývojem řešení pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodu pomocí elektrokardiografie. Tento výzkum má za cíl zlepšení monitorace miminek před jejich narozením, na výsledky se můžeme těšit už v roce 2024.