Demonstrační model výpočetního tomografu

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství vytváří demonstrační model výpočetního tomografu. Model názorně představuje skutečný princip sběru dat v jednotlivých řezech za použití bezpečného laserového zářiče, místo rentgenu jako je ve skutečném výpočetním tomografu. Je tak přiblížena problematika nejnovějších zobrazovacích metod široké veřejnosti.

Segmentační model pro automatickou extrakci a modelování retinálních lézí u Retinopatie nedonošených

Tým Biomedicínského inženýrství z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava se podílí na vývoji metod na bázi umělé inteligence, které umožňují automatické rozpoznání a klasifikaci retinálních lézí u pacientů s Retinopatií nedonošených (ROP).