Účelem je vytvoření automatizovaného vývojářského zařízení pro komplexní obrazovou kontrolu prostřednictvím různých kamerových systémů a skenerů. Motivací projektu je výrazně zpřesnit a urychlit dosavadní vývojový proces strojového vidění,  při automatizované výrobě a kontrole nových produktů, materiálů a technologií.

Ve vývoji nových systémů řízení hraje velikou roli jejich schopnost vnímat okolí. Automatická kontrola kvality výrobků a navádění robotů jsou v současné době zcela nezbytné pro high- tech řešení v průmyslu. Projekt je realizován s podporou programu APLIKACE – Výzvy č. VII  v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ministerstva průmyslu a obchodu.