V souvislosti s epidemií COVID-19 byla koncem roku 2020 IoT skupina Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství oslovena pracovníky z Fakultní nemocnice Ostrava, zda je možnost měření koncentrace kyslíku na covidových jednotkách. Důvodem byla zejména bezpečnost na těchto odděleních, kde probíhá intenzivní léčba pacientů s těžkým průběhem COVID-19 kyslíkovou terapií. Hrozí zde výskyt nebezpečné koncentrace kyslíku (O2) a tím i riziko vzniku požáru nebo výbuchu.

Komplexní řešení je založeno na české IoT technologii IQRF, kdy senzory komunikují pomocí topologie IQMESH a přenos je zabezpečen šifrováním. Tím je zaručena vysoká robustnost samotné bezdrátové sítě. Senzor je zcela autonomní, neinvazivní, napájení zajišťuje primární baterie o kapacitě 19 Ah. Na základě měření vlastní spotřeby je zaručen bezproblémový provoz 5 let při měření každých 5 minut.

Vyvinuté řešení je chráněno užitným vzorem a je možno ho nasadit na všech odděleních, kde probíhá kyslíková terapie. Bezdrátové senzory mají významný přínos pro bezpečnost covidových jednotek, zejména v době, kdy byla epidemie opět na vrcholu a v nemocnicích bylo mnoho těžkých případů.