Data z nejmodernějších biomedicínských přístrojů dokážeme propojit s informacemi získanými sekvenováním lidské DNA s biologickými databázemi a následně je porovnat s projevy u konkrétního onemocnění. Na základě takto získaných informací mohou lékaři předepisovat léčebné postupy ušité na míru konkrétnímu člověku.