Rozvodna, jež je postavena v laboratoři HARD, má dva kobkové vývody, dvojitý systém přípojnic a maximální napětí 35 kV. Oba vývody jsou monitorovány a řízeny pomocí digitálních ochran řady RELION od firmy ABB. Pro ně je možné vytvořit nové konfigurace a následně otestovat jejich ochranné funkce.

Díky dvojitému systému přípojnic lze demonstrovat manipulace rozvodny z běžného provozu v praxi, jako je například přepínání systému přípojnic nebo odstavení výkonového vypínače kvůli údržbě. Pomocí měřicích transformátorů proudu a napětí, které jsou v rozvodně nainstalovány, je možné provádět vyhodnocení jejich průběhů při poruchových stavech.

V neposlední řadě rozvodna nabízí vzdálené ovládání pomocí systému SCADA, kdy je možné manipulovat s přístroji a regulovat velikost napětí, aniž by obsluha byla přítomna v laboratoři.