Tato unikátní výzkumná aktivita je financována Technologickou agenturou České republiky a třemi soukromými firmami. Projekt je naplánovaný do 4 let a dvou hlavních fází. V první z nich je cílem vytvoření simulátoru plodového elektrokardiogramu (EKG), který bude schopen vytvářet signály podobající se těm v těle těhotné ženy. Jedná se o volné pokračování předešlého výzkumu, během kterého vznikl unikátní softwarový generátor signálů. Tento simulátor je součástí unikátního Fantomu fetálního elektrokardiogramu, který si výzkumná skupina nechala patentovat.

Vyvinutá technologie bude sloužit k modelování elektrické aktivity srdce plodu a matky včetně rizikových stavů, různých poloh a gestačního stáří plodu, děložních kontrakcí, vícečetné těhotenství apod. Toto zařízení může umožnit další posun v testování algoritmů a monitorovacích zařízení, jelikož bude navržen tak, aby byl kompatibilní́ s dnešními technologiemi používanými v klinické praxi. V budoucnu může sloužit i jako simulátor těla těhotné ženy pro zaškolování klinických pracovníků.

Technologie fantomu představuje nezbytný stupeň pro realizaci prototypu domácího monitoru plodu, jehož vytvoření je hlavním cílem druhé fáze tohoto projektu. Domácí monitor na bázi fetální elektrokardiografie by mohl umožnit těhotným ženám sledovat svého nenarozeného potomka v pohodlí domova. Kontinuální monitorace by dále mohla být využitelná pro zlepšení záchytu poruch srdečního rytmu (arytmií) nebo k jejich potvrzení, tedy jako alternativa tzv. EKG Holtera u dospělých. Podstatné je, že takové vyšetření je neinvazivní, napájené z baterie, snímání signálu je pasivní a plod ani těhotnou ženu vyšetření nijak neovlivňuje.