​​Laboratoře Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství jsou vybaveny špičkovou technikou pro výuku automatizovaného měření a testování průmyslových výrobků. Pro studenty je připravena ucelená řada předmětů zaměřená na využití programovacího prostředí LabVIEW a technologie virtuální instrumentace pro oblast automatizace testování. Současně zapojujeme studenty do výzkumných projektů řešených na katedře. Jedním z příkladů je projekt kontroly povrchu dřevěných dílů, kde se automaticky vyhledávají v hoblovaných prknech suky a praskliny.