Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava – Oční klinikou pracujeme na vývoji automatických metod, které mají potenciál automaticky rozpoznat oblasti retinálních lézí z retinálních obrazů, které jsou pořízeny systémem RetCam 3. Tyto automatické metody na bázi umělé inteligence mají potenciál výrazně zkvalitnit a objektivizovat diagnostiku Retinopatie nedonošených (ROP) v kontextu analýzy retinálních lézí.

Na rozdíl od často používaných metod strojového učení, které vyžadují tréning na velkém objemu dat, tak naše metoda využívá tzv. online semisupervzizorní klasifikaci. To znamená, že metoda se učí rozpoznávat retinální léze přímo za chodu na základě specifických příznaků retinálních lézí bez zvláštního tréningu, který je časově náročný.

Výstupem tohoto modelu jsou detekované retinální léze s možností kvantifikace těchto lézí v čase, což umožňuje monitoring progresu tohoto onemocnění v čase. Paralelně systém umožňuje detekci optického disku, který se využívá jako referenční objekt, když sledujeme progres retinálních lézí v čase.