Samotné hodiny jsou složeny celkem z 225 písmen, a každé písmeno je podsvícené jednou adresovatelnou RGB LED. Celé řízení je pomocí modulu ESP32. Pro nastavení přesného času hodiny fungují jako Wi-Fi přístupový bod s webovým rozhraním.