Tento výzkumný projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (Tecpa s.r.o. a VŠB-TUO). Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitorace srdeční a dechové aktivity pacientů při vyšetření v magnetické rezonanci.

Záměrem projektu je výzkum a vývoj vícekanálového tlakového senzorického systému imunního vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká při funkci magnetické rezonance. Mezi další související očekávané výsledky patří i prototyp jednokanálového senzorického systému, ovládací software a komplexní poloprovoz.

Výstupy tohoto výzkumu mohou vyšetření pomocí MRI zrychlit, jelikož zde není nutná dlouhá příprava jako u konvenčních technik (zejména čištění nebo vyholování míst pro nalepení EKG elektrod). Výstupem projektu bude jednoduché řešení ve formě lehátka, které bude zabudované do podložky MR skeneru. Tento způsob spouštění magnetické rezonance je jednoduché, kompatibilní se všemi výrobci skenerů i s různými intenzitami magnetického pole.