​​Dalším úkolem je ochrana motoru a jeho částí proti přehřátí. Ve spolupráci s firmou Continental jsem se podíleli na vývoji unikátního vysokoteplotního senzoru s rozsahem -40 °C až 1200 °C, který je založen na optickém principu. Dokázali jsme společně vyvinout senzor, který měří teplotu pomocí dvojice optických vláken pomocí unikátní kombinace metod. Výsledkem je přihláška evropského patentu, která podtrhuje unikátnost vyvinutého řešení nejen v České republice, ale také v rámci celého světa.