​Projekt OpenQKD funguje jako mezinárodní vývojová a testovací platforma pro kvantová kryptografická řešení. Hlavní náplní projektu je spolupráce evropské akademické obce, průmyslu a startupů na zavádění otevřených testovacích míst v oblasti zabezpečené kvantové komunikace po celé Evropě tak, aby byly přístupné pro externí zúčastněné strany k provádění praktických testování a zkoušek za účelem nasazení principů kvantové kryptografie do reálných síťových instalací v blízké budoucnosti.

Vzniklé konsorcium nejen podporuje velké dodavatele v oblasti QKD, ale také poskytuje partnerům příležitost předvést svou technologii v praxi, ale také zvýšit povědomí a know-how o kvantové bezpečnosti mezi veřejností. Vývojová část projektu je zase zaměřena na navýšení kapacity QKD sítí a zlepšení kvality služeb, jakož i zvýšení úrovně bezpečnosti v procesu vytváření klíčů.