​Demonstrační model výpočetního tomografu názorně ukazuje princip sběru dat skutečných výpočetních tomografů používaných v klinické praxi. Pro ukázku principu je použit bezpečný laserový zářič, jehož paprsky dopadají na řadu detektorů. Model disponuje třemi stupni pohybu: rotace gantry a posun lůžka ve vertikálním tak i horizontálním směru. Díly jsou vytvořeny pomocí 3D tiskových technologií, které jsou zpevněny několika závitovými tyčemi. Model pohání programovatelné hradlové pole (FPGA) Cmod S6, díky čemuž je umožněno využít paralelismus pro řízení modelu. V přední části gantry jsou umístěny adresovatelné LED, které v reálném čase zobrazují zaznamenaná data na detektorech. Během vyšetření je tak možné pozorovat jednotlivé detekce v různých úhlech.

Aktuálně se pracuje na novém modelu výpočetního tomografu. Model bude zmenšen (pro jednoduší převoz), všechny původní funkcionality budou zachovány a obohaceny o načtení fantomu pomocí NFC, následné skenování bude simulováno vyvoláním již nahraných vnitřních struktur detekovaného modelu. Tudíž model bude disponovat dvěma módy:  1. skutečné skenování povrchu modelu, 2. simulované skenování vyvoláním fotek na základě detekovaného fantomu.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava – Oční klinikou pracujeme na vývoji automatických metod, které mají potenciál automaticky rozpoznat oblasti retinálních lézí z retinálních obrazů, které jsou pořízeny systémem RetCam 3. Tyto automatické metody na bázi umělé inteligence mají potenciál výrazně zkvalitnit a objektivizovat diagnostiku Retinopatie nedonošených (ROP) v kontextu analýzy retinálních lézí.

Na rozdíl od často používaných metod strojového učení, které vyžadují tréning na velkém objemu dat, tak naše metoda využívá tzv. online semisupervzizorní klasifikaci. To znamená, že metoda se učí rozpoznávat retinální léze přímo za chodu na základě specifických příznaků retinálních lézí bez zvláštního tréningu, který je časově náročný.

Výstupem tohoto modelu jsou detekované retinální léze s možností kvantifikace těchto lézí v čase, což umožňuje monitoring progresu tohoto onemocnění v čase. Paralelně systém umožňuje detekci optického disku, který se využívá jako referenční objekt, když sledujeme progres retinálních lézí v čase.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Tento výzkumný projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (Tecpa s.r.o. a VŠB-TUO). Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitorace srdeční a dechové aktivity pacientů při vyšetření v magnetické rezonanci.

Záměrem projektu je výzkum a vývoj vícekanálového tlakového senzorického systému imunního vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká při funkci magnetické rezonance. Mezi další související očekávané výsledky patří i prototyp jednokanálového senzorického systému, ovládací software a komplexní poloprovoz.

Výstupy tohoto výzkumu mohou vyšetření pomocí MRI zrychlit, jelikož zde není nutná dlouhá příprava jako u konvenčních technik (zejména čištění nebo vyholování míst pro nalepení EKG elektrod). Výstupem projektu bude jednoduché řešení ve formě lehátka, které bude zabudované do podložky MR skeneru. Tento způsob spouštění magnetické rezonance je jednoduché, kompatibilní se všemi výrobci skenerů i s různými intenzitami magnetického pole.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Tato unikátní výzkumná aktivita je financována Technologickou agenturou České republiky a třemi soukromými firmami. Projekt je naplánovaný do 4 let a dvou hlavních fází. V první z nich je cílem vytvoření simulátoru plodového elektrokardiogramu (EKG), který bude schopen vytvářet signály podobající se těm v těle těhotné ženy. Jedná se o volné pokračování předešlého výzkumu, během kterého vznikl unikátní softwarový generátor signálů. Tento simulátor je součástí unikátního Fantomu fetálního elektrokardiogramu, který si výzkumná skupina nechala patentovat.

Vyvinutá technologie bude sloužit k modelování elektrické aktivity srdce plodu a matky včetně rizikových stavů, různých poloh a gestačního stáří́ plodu, děložních kontrakcí́, vícečetné těhotenství́ apod. Toto zařízení může umožnit další posun v testování algoritmů a monitorovacích zařízení, jelikož bude navržen tak, aby byl kompatibilní́ s dnešními technologiemi používanými v klinické praxi. V budoucnu může sloužit i jako simulátor těla těhotné ženy pro zaškolování klinických pracovníků.

Technologie fantomu představuje nezbytný stupeň pro realizaci prototypu domácího monitoru plodu, jehož vytvoření je hlavním cílem druhé fáze tohoto projektu. Domácí monitor na bázi fetální elektrokardiografie by mohl umožnit těhotným ženám sledovat svého nenarozeného potomka v pohodlí domova. Kontinuální monitorace by dále mohla být využitelná pro zlepšení záchytu poruch srdečního rytmu (arytmií) nebo k jejich potvrzení, tedy jako alternativa tzv. EKG Holtera u dospělých. Podstatné je, že takové vyšetření je neinvazivní, napájené z baterie, snímání signálu je pasivní a plod ani těhotnou ženu vyšetření nijak neovlivňuje. 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Zveme tě na virtuální prohlídku

Projdi se naši budovou, laboratořemi a učebnami ... když to nejde osobně, tak alespoň virtuálně

Podej přihlášku ve druhém kole

Podat si přihlášku na jeden z našich studijních programů můžeš až do 31.7.2022!