​Demonstrační model výpočetního tomografu názorně ukazuje princip sběru dat skutečných výpočetních tomografů používaných v klinické praxi. Pro ukázku principu je použit bezpečný laserový zářič, jehož paprsky dopadají na řadu detektorů. Model disponuje třemi stupni pohybu: rotace gantry a posun lůžka ve vertikálním tak i horizontálním směru. Díly jsou vytvořeny pomocí 3D tiskových technologií, které jsou zpevněny několika závitovými tyčemi. Model pohání programovatelné hradlové pole (FPGA) Cmod S6, díky čemuž je umožněno využít paralelismus pro řízení modelu. V přední části gantry jsou umístěny adresovatelné LED, které v reálném čase zobrazují zaznamenaná data na detektorech. Během vyšetření je tak možné pozorovat jednotlivé detekce v různých úhlech.

Aktuálně se pracuje na novém modelu výpočetního tomografu. Model bude zmenšen (pro jednoduší převoz), všechny původní funkcionality budou zachovány a obohaceny o načtení fantomu pomocí NFC, následné skenování bude simulováno vyvoláním již nahraných vnitřních struktur detekovaného modelu. Tudíž model bude disponovat dvěma módy:  1. skutečné skenování povrchu modelu, 2. simulované skenování vyvoláním fotek na základě detekovaného fantomu.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava – Oční klinikou pracujeme na vývoji automatických metod, které mají potenciál automaticky rozpoznat oblasti retinálních lézí z retinálních obrazů, které jsou pořízeny systémem RetCam 3. Tyto automatické metody na bázi umělé inteligence mají potenciál výrazně zkvalitnit a objektivizovat diagnostiku Retinopatie nedonošených (ROP) v kontextu analýzy retinálních lézí.

Na rozdíl od často používaných metod strojového učení, které vyžadují tréning na velkém objemu dat, tak naše metoda využívá tzv. online semisupervzizorní klasifikaci. To znamená, že metoda se učí rozpoznávat retinální léze přímo za chodu na základě specifických příznaků retinálních lézí bez zvláštního tréningu, který je časově náročný.

Výstupem tohoto modelu jsou detekované retinální léze s možností kvantifikace těchto lézí v čase, což umožňuje monitoring progresu tohoto onemocnění v čase. Paralelně systém umožňuje detekci optického disku, který se využívá jako referenční objekt, když sledujeme progres retinálních lézí v čase.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku