Analyzátor může běžet např. na jednodeskovém počítači a je schopen pro standardně používané konfigurace přijmout LoRaWAN rámce, provést demodulaci a dekódovat je, aniž by byla známá jediná informace o přijímaném signálu. Výstup je online vizualizován ve známém prostředí nástroje Wireshark. Celé řešení je vyvinuto jako open-source s využitím jazyka Python a s minimálními pořizovacími náklady (cca několik tis. Kč). Navíc je vyvinuté řešení využíváno při výuce předmětu IoT a v projektových činnostech. Není to skvělé? Moc gratulujeme k úspěchu!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

​Projekt OpenQKD funguje jako mezinárodní vývojová a testovací platforma pro kvantová kryptografická řešení. Hlavní náplní projektu je spolupráce evropské akademické obce, průmyslu a startupů na zavádění otevřených testovacích míst v oblasti zabezpečené kvantové komunikace po celé Evropě tak, aby byly přístupné pro externí zúčastněné strany k provádění praktických testování a zkoušek za účelem nasazení principů kvantové kryptografie do reálných síťových instalací v blízké budoucnosti.

Vzniklé konsorcium nejen podporuje velké dodavatele v oblasti QKD, ale také poskytuje partnerům příležitost předvést svou technologii v praxi, ale také zvýšit povědomí a know-how o kvantové bezpečnosti mezi veřejností. Vývojová část projektu je zase zaměřena na navýšení kapacity QKD sítí a zlepšení kvality služeb, jakož i zvýšení úrovně bezpečnosti v procesu vytváření klíčů.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

​Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou proinformovanost v týmu zasahujících osob, jejich koordinaci a bezpečnost. Systém bude využívat moderních metod fúze inerciálních dat a dat z rádiových měření, které budou rozšířeny o algoritmy umělé inteligence. Ty budou zpracovávat data ze senzorů nesených zasahující osobou pro účely monitorování jejího pohybu a stavu a aktualizaci přehledové situace o stavu prostředí, jeho analýzy, identifikaci hrozeb a predikci vývoje situace.

Přínos a využití výsledků je možné nejen pro složky Hasičského záchranného sborů, ale i pro bezpečnostní složky, např. policii, armádu nebo u speleologů a obecně všude tam, kde je potřebná lokalizace osoby, kdy se nelze spoléhat na funkčnost obecně známých infrastrukturních technologií a je účelné, aby potenciálně hledaná osoba byla dodatečně vybavena specifickým zařízením.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Jedná se o řešení projektu pod vedením technologické firmy Safibra, s.r.o., využívající know-how skupiny na VŠB-TUO zabývající se optovláknovými senzory. Dále jsou do projektu zapojeni České vysoké učení technické v Praze a multioborová stavební společnost Subterra a.s.

Projekt se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových technik a technologií monitoringu založených na vláknově optických senzorech v průběhu ražeb podzemních staveb, hloubení velkých stavebních jam, při těžebních odstřelech nebo demoličních pracích. Projekt využívá vláknově optických snímačů, technologií spojených s mobilními sítěmi 5G a cloudového systému ukládání a zpracování dat s využitím inovativních principů z oblasti IoT.

Základním cílem projektu je výzkum a vývoj optovláknového senzorického systému pro sledování seismických a akustických účinků vlivem odstřelů malého a velkého rozsahu, optoelektronické vyhodnocovací jednotky s podporou mobilních sítí nejnovější generace s inteligentním zpracováním velkého objemu dat s využitím systémů pokročilých algoritmů.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Zveme tě na virtuální prohlídku!

Projděte si naši budovu, laboratoře, třídy online!

Podej si přihlášku už dnes!

Vyber si jeden ze studijních programů ve školním roce 2024/2025.

Co říkají naši absolventi?

Podívejte se na rozhovory s našimi absolventy a nechte se inspirovat ke studiu na FEI ...