​Projekt OpenQKD funguje jako mezinárodní vývojová a testovací platforma pro kvantová kryptografická řešení. Hlavní náplní projektu je spolupráce evropské akademické obce, průmyslu a startupů na zavádění otevřených testovacích míst v oblasti zabezpečené kvantové komunikace po celé Evropě tak, aby byly přístupné pro externí zúčastněné strany k provádění praktických testování a zkoušek za účelem nasazení principů kvantové kryptografie do reálných síťových instalací v blízké budoucnosti.

Vzniklé konsorcium nejen podporuje velké dodavatele v oblasti QKD, ale také poskytuje partnerům příležitost předvést svou technologii v praxi, ale také zvýšit povědomí a know-how o kvantové bezpečnosti mezi veřejností. Vývojová část projektu je zase zaměřena na navýšení kapacity QKD sítí a zlepšení kvality služeb, jakož i zvýšení úrovně bezpečnosti v procesu vytváření klíčů.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

​Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou proinformovanost v týmu zasahujících osob, jejich koordinaci a bezpečnost. Systém bude využívat moderních metod fúze inerciálních dat a dat z rádiových měření, které budou rozšířeny o algoritmy umělé inteligence. Ty budou zpracovávat data ze senzorů nesených zasahující osobou pro účely monitorování jejího pohybu a stavu a aktualizaci přehledové situace o stavu prostředí, jeho analýzy, identifikaci hrozeb a predikci vývoje situace.

Přínos a využití výsledků je možné nejen pro složky Hasičského záchranného sborů, ale i pro bezpečnostní složky, např. policii, armádu nebo u speleologů a obecně všude tam, kde je potřebná lokalizace osoby, kdy se nelze spoléhat na funkčnost obecně známých infrastrukturních technologií a je účelné, aby potenciálně hledaná osoba byla dodatečně vybavena specifickým zařízením.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Jedná se o řešení projektu pod vedením technologické firmy Safibra, s.r.o., využívající know-how skupiny na VŠB-TUO zabývající se optovláknovými senzory. Dále jsou do projektu zapojeni České vysoké učení technické v Praze a multioborová stavební společnost Subterra a.s.

Projekt se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových technik a technologií monitoringu založených na vláknově optických senzorech v průběhu ražeb podzemních staveb, hloubení velkých stavebních jam, při těžebních odstřelech nebo demoličních pracích. Projekt využívá vláknově optických snímačů, technologií spojených s mobilními sítěmi 5G a cloudového systému ukládání a zpracování dat s využitím inovativních principů z oblasti IoT.

Základním cílem projektu je výzkum a vývoj optovláknového senzorického systému pro sledování seismických a akustických účinků vlivem odstřelů malého a velkého rozsahu, optoelektronické vyhodnocovací jednotky s podporou mobilních sítí nejnovější generace s inteligentním zpracováním velkého objemu dat s využitím systémů pokročilých algoritmů.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku