Vzorec E=mc2 je tak populární, že se tiskne i na trička. Ale víš, co vlastně vyjadřuje a jaký má dopad na náš každodenní život? To a mnohem víc se dozvíš na programu Aplikovaná fyzika.

Od subatomárních částic po vesmír, od teorie k aplikacím – to je fyzika. Je fascinující, co všechno dokáže předpovědět na základě několika základních zákonů. Nejen kvantová fyzika nebo teorie relativity odhalují překvapivá tajemství přírody a otevírají dveře převratným technickým aplikacím. Lasery, hologramy, LEDky, záznamová média – nic z toho bychom neměli bez aplikované fyziky.

Nauč se rozumět fyzice, vytvářet matematické modely, ovládat špičkovou techniku i IT a zapoj se do výzkumu a vývoje v průmyslu nebo akademické sféře. Už během bakalářského studia získáš 240 hodin praxe v našich partnerských vývojových firmách!

Máš chuť vrhnout se do dobrodružství fyziky s námi? Stačí tak málo…

Prohlédněte si také prezentaci z online veletrhu Congroo 2021.

Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace

Cílem projektu je vývoj, příprava, charakterizace, optimalizace přípravy a analýza použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, resp. odstranit, nebezpečné látky z životního prostředí v různém skupenství v oblasti Ostravské aglomerace.