Lord: Jean, kde jste s tou večeří!
Asistivní robot Jean: Pane, Vaše večeře je na stole.
Lord: A proč je zase vločková kaše?
Asistivní robot Jean: Pane, Váš systém asistivních technologií vyhodnotil, že Vaše pohybová aktivita byla dnes nízká, Vaše hladina cukru je vyšší, riziko pádů je stále vysoké a stolice neodpovídala profilu Vaší diety. Míra využívání systému domácí automatizace byla nadmíru vysoká. S těmito vstupy do AI algoritmu nemůžete ani jiný výsledek předpokládat. Dobrou chuť.

Technika, která může pomoci každému z nás, to jsou asistivní technologie. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení, která pomáhají přímo lidem s hendikepem, seniorům, jejich pečovatelům a všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav. Asistivní technologie, to je moderní technika založená na znalostech telemedicíny, IT, telekomunikační a lékařské techniky aplikovaná do sféry sociálních služeb, péče a wellbeing.

Unikátní bakalářský studijní program, na kterém se aktivně podílí 3 katedry naší fakulty, lékařská fakulta OU a fakulta sociálních studií OU je jediný svým zaměřením v České republice. A aby toho nebylo málo, tak tě čekají jedinečné výukové obyvatelné laboratoře s nejnovějším technickým vybavením ze všech oblastí, kterými se budeš zabývat.

Prohlédněte si také prezentaci z online veletrhu Congroo 2021.

Model pro extrakci a modelování lézí ROP u předčasně narozených dětí

Tým Biomedicínského inženýrství z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava se podílí na vývoji metod na bázi umělé inteligence, které umožňují automatické rozpoznání a klasifikaci retinálních lézí u pacientů s Retinopatií nedonošených (ROP).