Lord: Jean, kde jste s tou večeří!
Asistivní robot Jean: Pane, Vaše večeře je na stole.
Lord: A proč je zase vločková kaše?
Asistivní robot Jean: Pane, Váš systém asistivních technologií vyhodnotil, že Vaše pohybová aktivita byla dnes nízká, Vaše hladina cukru je vyšší, riziko pádů je stále vysoké a stolice neodpovídala profilu Vaší diety. Míra využívání systému domácí automatizace byla nadmíru vysoká. S těmito vstupy do AI algoritmu nemůžete ani jiný výsledek předpokládat. Dobrou chuť.

Technika, která může pomoci každému z nás, to jsou asistivní technologie. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení, které pomáhají přímo lidem s hendikepem, seniorům, jejich pečovatelům ale také všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav. Asisitivní technologie to je moderní technika založená na telemedicíně, IT technologiích, telekomunikační technice a lékařské technice aplikovaná do sféry sociálních služeb, péče a wellbeing.

Unikátní bakalářský studijní program, jediný svým zaměřením v České republice, na kterém se aktivně podílí 3 katedry naší fakulty, lékařská fakulta OU a fakulta sociálních studií OU. A aby toho nebylo málo, tak tě čekají jedinečné výukové obyvatelné laboratoř s nejnovějším technickým vybavením ze všech oblastí asistivních technologií, IT, telekomunikace nebo biomedicínského inženýrství.