Bakalářská práce se zabývala metodou polynomiální interpolace a splajny, zkoumala jejich aplikace a řeší různé příklady související s těmito tématy. Polynomiální interpolace slouží jako mocný nástroj pro aproximaci funkcí a konstrukci polynomů, které prochází konkrétními datovými body získanými např. měřením. V určitých případech se však chyba interpolace může velmi zvětšit. K překonání tohoto problému se jako vhodná alternativa jevila polynomiální interpolace po částech. Cílem práce bylo tedy podrobně prozkoumat a zpracovat koncepty Lagrangeovy a Hermiteovy interpolace a také polynomiální interpolace po částech. Proniknutím do těchto metod autorka získala hlubší pochopení jejich matematických základů a praktických významů. Nedílnou součástí práce byla prezentace řešení zajímavých a relevantních úloh souvisejících s polynomiální interpolací a splajny. Řešením těchto úloh demonstruje práce efektivitu, univerzálnost a různé vlastnosti polynomiální interpolace a splajnů. Gratulujeme k úspěchu!

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Práce spojuje hned několik zajímavých oblastní aplikované matematiky a informatiky.

  • Hlavním cílem bylo rozšířit výzkum nedávno vyvinuté metody škálovatelné pravděpodobnostní aproximace s důrazem převážně na klasifikační problémy.
  • Hlavní myšlenkou je spojení bayesovského modelování a adaptivní diskretizace, které vede k vícekriteriálnímu optimalizačnímu problému, pro který bylo navrženo řešení v podobě algoritmu strojového učení s učitelem.
  • Jako praktická aplikace byla vybrána detekce koroze z obrazových dat s využitím principů analýzy obrazu a počítačového vidění. Výsledkem této práce je teoretický popis i vlastní implementace matematického modelu, který je schopný detekovat korozi na obrazových datech.
+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

​​Systémy, které jsme pomáhali vyvíjet, dnes seřizuje světla pro značku Jaguar a Mercedes Benz. Projekt spadá do oblasti studijního programu Řídicí a informační systémy (tvorba SW + komunikace s průmyslovými roboty) a také program Výpočetní a aplikovaná matematika (výpočet pro seřízení).

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Portál je rozdělen do tří částí – STUDENT, UČITEL a TŘÍDA.

Část STUDENT obsahuje aplikace Math4Student a Math4Student Easy. V aplikaci Math4Student si mohou studenti dle vlastních požadavků nechat vygenerovat interaktivní HTML test z připravených cca 4 200 úloh rozdělených do 12 tematických oblastí a 56 podoblastí pokrývajících celou matematiku střední školy. Aplikace Math4Student Easy obsahuje pouze úlohy, které se dají řešit bez použití tužky a papíru a je primárně připravena pro mobily a tablety.

Aplikace Math4Teacher v části UČITEL vám umožní vyrobit si interaktivní test v PDF formátu nebo písemku přímo připravenou pro tisk. Otázky vybíráte ze stejné databáze úloh, s níž pracuje i aplikace Math4Student.

V části TŘÍDA najdete knihovnu Math4Class se 150 párovacími a tabulkovými kvízy pro zábavné procvičování ve třídě i doma.

Všechny testy a hry jsou k dispozici v 5 jazycích – angličtině, španělštině, češtině, slovenštině a polštině.

Náš portál se pyšní i několika oceněními – získali jsme Evropskou jazykovou cenu Label 2020 a v roce 2021 jsme zvítězili ve 20. ročníku soutěže eLearning.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Zveme tě na virtuální prohlídku!

Projděte si naši budovu, laboratoře, třídy online!

Podej si přihlášku už dnes!

Vyber si jeden ze studijních programů ve školním roce 2024/2025.

Co říkají naši absolventi?

Podívejte se na rozhovory s našimi absolventy a nechte se inspirovat ke studiu na FEI ...