Autonomní řízení vozidla

Problematika autonomního řízení, a to nejen vozidel, se v posledním desetiletí dostává stále více a více mezi nedůležitější témata řešená v praxi. Studenti si tuto problematiku mohou sami vyzkoušet již během studia prostřednictvím malých modelů aut, které jsou vybaveny vlastní kamerou a mikropočítačem. Pro zatáčení využívá auto servomotor a pro pohon i brzdění dva malé elektromotory. Cílem je projet neznámou dráhu ohraničenou dvěma černými pruhy po stranách. Svá řešení pak mohou porovnat s konkurencí v rámci mezinárodní soutěže NXP Cup.

Monitorování polohy příslušníků složek IZS

Ve spolupráci s ČVUT a Hasičským záchranným sborem vyvíjíme systém pro on-line monitorování pohybu záchranářů v členitých budovách, který propojuje hned několik perspektivních oblastí, které můžete na naší fakultě studovat – rádiové sítě, senzory a umělou inteligenci.

Virtuální realita a její praktické využití

Počítačová grafika je dnes již nedílnou součástí prakticky všech oborů a oblastí, ať už se jedná o vizualizace, simulace, plánování atd. V poslední době zažívá velký rozmach i oblast virtuální a rozšířené reality, kde se s příchodem nových brýlí nabízí spoustu nových možností.

Simulace ovládání rozvodny velmi vysokého napětí

Automatizace rozvoden elektrické energie je klíčová pro jejich rychlé a bezpečné ovládání. Přijď se naučit, jak naprogramovat moderní multifunkční ochrany ABB tak, aby rozvodna neshořela kvůli zkratu či přepětí. U nás si můžeš nasimulovat různé druhy poruch na elektrickém vedení a vyzkoušet si nastavení ochranných funkcí, které dokáží před těmito poruchami ochránit drahé zařízení rozvodny.

Bezdrátové monitorovací IoT systémy

Víte, že příliš vysoká koncentrace kyslíku v místnosti může způsobit výbuch nebo požár? Jen tři měsíce trvalo vědcům z FEI, aby zareagovali na poptávku z Fakultní nemocnice Ostrava a navrhli vhodné zapojení, bezdrátovou technologii i konstrukční řešení pro senzor, který monitoruje množství kyslíku v ovzduší v místnostech.

Kontrola kvality výrobků pro automotive

Řada výrobních firem dnes vyžaduje rychlou, přesnou, a především automatickou kontrolu výrobků. Příkladem projektu, na kterém se podílela Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Katedra aplikované matematiky je vývoj robotizovaného pracoviště pro kontrolu přesnosti montáže a následné seřízení světlometů.

Kobková rozvodna

Výukový projekt zkušební kobkové elektrické rozvodny vznikl ve spolupráci s firmou ABB, která dodala vysokonapěťové přístroje, digitální ochrany a řídicí systém 800xA. Rozvodna nabízí lokální i vzdálené ovládání, můžeš si tedy vyzkoušet roli dispečera. Dále ti poskytne příležitost naučit se základní manipulace v rámci rozvodny, které se běžně používají v praxi. Otestovat si zde můžeš důležité bezpečnostní blokace, jež v rozvodnách zajišťují bezpečný provoz.

Optovláknový monitoring odstřelů

Použití optického vlákna pro měření vibrací? Ano! Principiálně se jedná o fázové interferometrické senzory, které měří široké spektrum vibrací s extrémní citlivostí. Výsledný tříosý senzor by měl být využíván pro krátkodobé i dlouhodobé monitorování stavebních prací a zvýšení bezpečnosti kolem velkých stavebních děl.

Numerické modelování a simulace v elektroenergetice

Ani elektroenergetika se dnes neobejde bez výpočetních systémů pracujících na základě numerického modelování a simulací. Proto se posluchači během svého studia na Katedře elektroenergetiky průběžně seznamují s moderními výpočetními postupy a návrhy jednotlivých elektrotechnických prvků, provozních systémů nebo technologických celků, a to například v rámci studentských závěrečných prací.

Modelování a měření osvětlovacích soustav

Kvalitní osvětlovací soustavy umělého osvětlení generují světelný tok, který nám zprostředkovává přenos 80 % informací z okolí pomocí zraku. Na ostatní smysly toho mnoho nezbývá. Zajistěte si u nás na Katedře elektroenergetiky dostatek informací o navrhování a měření osvětlovacích soustav. Budete vidět a získávat potřebné informace ze svého okolí, stejně tak i vědět, kdy a kde jste vidět. Tato znalost výrazně prodlužuje pravděpodobnost přežití v nočním dopravním prostoru, ať z pohledu chodce, tak z pohledu řidiče.