Bioinformatika patří mezi současné trendy

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kdy se v rámci této spolupráce zabýváme zejména analýzou biomedicínských dat. Vyvíjíme nové algoritmy a postupy, jak zpracovat data například z oblasti sekvenování DNA. Metodologie a algoritmy vyvinuté na naší fakultě již nyní slouží lékařům a umožnily zkvalitnění léčby u mnoha typů onemocnění.

Modelování a měření osvětlovacích soustav

Kvalitní osvětlovací soustavy umělého osvětlení generují světelný tok, který nám zprostředkovává přenos 80 % informací z okolí pomocí zraku. Na ostatní smysly toho mnoho nezbývá. Zajistěte si u nás na Katedře elektroenergetiky dostatek informací o navrhování a měření osvětlovacích soustav. Budete vidět a získávat potřebné informace ze svého okolí, stejně tak i vědět, kdy a kde jste vidět. Tato znalost výrazně prodlužuje pravděpodobnost přežití v nočním dopravním prostoru, ať z pohledu chodce, tak z pohledu řidiče.

Vývoj senzoru pro firmu Continental

Měření vysokých teplot v pracovní oblasti spalovacích motorů je důležitým prvkem každého moderního auta. Správné a měření teplot pomáhá řídicí jednotce vozu optimalizovat spalovací proces a tím snižovat produkci CO2, ale také pomáhá zvyšovat výkon motoru a šetřit přitom palivo.

Simulace ovládání rozvodny velmi vysokého napětí

Automatizace rozvoden elektrické energie je klíčová pro jejich rychlé a bezpečné ovládání. Přijď se naučit, jak naprogramovat moderní multifunkční ochrany ABB tak, aby rozvodna neshořela kvůli zkratu či přepětí. U nás si můžeš nasimulovat různé druhy poruch na elektrickém vedení a vyzkoušet si nastavení ochranných funkcí, které dokáží před těmito poruchami ochránit drahé zařízení rozvodny.

Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace

Cílem projektu je vývoj, příprava, charakterizace, optimalizace přípravy a analýza použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, resp. odstranit, nebezpečné látky z životního prostředí v různém skupenství v oblasti Ostravské aglomerace.

Vyvažovací stůl s kuličkou

Stabilizace obrazu, společně s problémy na balancování a udržování polohy a rovnováhy objektu v prostoru, patří mezi často se opakující problémy technické praxe. Jako ukázka jednoho takového řešení může sloužit stabilizace kuličky na naklápěcím stole. S dostupností levné a výkonné výpočetní techniky problém stabilizace řešit jen s pomocí jediného mikropočítače využívajícího řízení v reálném čase.

Air Quality Management System

Naše fakulta ve spolupráci s Fakultou materiálově-technologickou a statutárními městy z Česka, Polska a Slovenska vytvářejí webový portál pro transparentní řízení kvality ovzduší pod názvem AQMS (Air Quality Management System). Portál napomáhá rozhodovánípři řízení kvality ovzduší v nadnárodním regionu a jednoduchou formou vizualizuje dopad různých opatření na kvalitu ovzduší.

Autonomní řízení vozidla

Problematika autonomního řízení, a to nejen vozidel, se v posledním desetiletí dostává stále více a více mezi nedůležitější témata řešená v praxi. Studenti si tuto problematiku mohou sami vyzkoušet již během studia prostřednictvím malých modelů aut, které jsou vybaveny vlastní kamerou a mikropočítačem. Pro zatáčení využívá auto servomotor a pro pohon i brzdění dva malé elektromotory. Cílem je projet neznámou dráhu ohraničenou dvěma černými pruhy po stranách. Svá řešení pak mohou porovnat s konkurencí v rámci mezinárodní soutěže NXP Cup.

Kobková rozvodna

Výukový projekt zkušební kobkové elektrické rozvodny vznikl ve spolupráci s firmou ABB, která dodala vysokonapěťové přístroje, digitální ochrany a řídicí systém 800xA. Rozvodna nabízí lokální i vzdálené ovládání, můžeš si tedy vyzkoušet roli dispečera. Dále ti poskytne příležitost naučit se základní manipulace v rámci rozvodny, které se běžně používají v praxi. Otestovat si zde můžeš důležité bezpečnostní blokace, jež v rozvodnách zajišťují bezpečný provoz.

Fyzikální model vozidla s přívěsy

Couvali jste už někdy autem s připojeným přívěsem? Pak víte, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát na první pohled. A dokážete si představit, že byste měli připojeno více přívěsů za sebou? Představujeme vám unikátní výukový fyzikální model pro demonstraci manuálního i automatického řízení tažného vozidla s jedním až třemi přívěsy. Tento model reprezentuje sofistikovanou pomůcku pro výuku a výzkum v oblasti kybernetiky. V reálném životě byste našli hned několik příkladů, za všechny uveďme třeba transportní systém pro přepravu zavazadel po letištní ploše, nebo automatický parkovací asistent v osobním či nákladním voze.