Bezdrátové monitorovací IoT systémy

Víte, že příliš vysoká koncentrace kyslíku v místnosti může způsobit výbuch nebo požár? Jen tři měsíce trvalo vědcům z FEI, aby zareagovali na poptávku z Fakultní nemocnice Ostrava a navrhli vhodné zapojení, bezdrátovou technologii i konstrukční řešení pro senzor, který monitoruje množství kyslíku v ovzduší v místnostech.

Simulace ovládání rozvodny velmi vysokého napětí

Automatizace rozvoden elektrické energie je klíčová pro jejich rychlé a bezpečné ovládání. Přijď se naučit, jak naprogramovat moderní multifunkční ochrany ABB tak, aby rozvodna neshořela kvůli zkratu či přepětí. U nás si můžeš nasimulovat různé druhy poruch na elektrickém vedení a vyzkoušet si nastavení ochranných funkcí, které dokáží před těmito poruchami ochránit drahé zařízení rozvodny.

Follow the Vehicle

ŠKODA AUTO a naše fakulta spolupracují na koncepci nových asistenčních systémů v rámci společného projektu „Follow the Vehicle“. Princip této technologie spočívá v tom, že vůz jedoucí samostatně bez řidiče je ovládán řidičem ve voze před ním. Ve vývoji a testování technologie pomáhají dva vozy ŠKODA SUPERB iV, na kterých probíhá nejen vývoj systémů, ale také jízdní zkoušky v areálu univerzitního kampusu.

SW nástroje pro automatickou analýzu periostálních svalků z RTG obrazů

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě se podílí na výzkumu inteligentních softwarových metod, které umožňují automatickou obrazovou analýzu periostálních svalků v rámci diagnostiky procesu hojení kostí u variabilních zlomenin. Tyto softwarové metody umožňují automatickou detekci periostálních svalků a následný výpočet parametrů, které charakterizují dynamiku svalku v průběhu hojení.

Model pro extrakci a modelování lézí ROP u předčasně narozených dětí

Tým Biomedicínského inženýrství z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava se podílí na vývoji metod na bázi umělé inteligence, které umožňují automatické rozpoznání a klasifikaci retinálních lézí u pacientů s Retinopatií nedonošených (ROP).

Trojité inverzní kyvadlo

Zkusili jste někdy jízdu na vozítku Segway, Monowheel nebo Hoverboard? Víte, jak vypadá samobalancující nebo humanoidní robot, třeba Acrobot či Pendubot? Možná jste přemýšleli, jakým způsobem jsou tyto systémy řízeny tak, aby byly bezpečné, stabilizované a robustní. Algoritmy, které se pro řízení takových systémů používají, mají společný základ v podobě metod tzv. optimálního řízení. V technické praxi byste dále našli hned několik příkladů použití těchto algoritmů pro systémy podobného charakteru. Za všechny uveďme třeba kolečkové křeslo iBOT, nakláněcí trysku s kardanovým závěsem v dolní části rakety pro stabilizaci těla rakety, dále řízení dílčích technologických částí leteckých zařízení nebo plavidel.

Virtuální realita a její praktické využití

Počítačová grafika je dnes již nedílnou součástí prakticky všech oborů a oblastí, ať už se jedná o vizualizace, simulace, plánování atd. V poslední době zažívá velký rozmach i oblast virtuální a rozšířené reality, kde se s příchodem nových brýlí nabízí spoustu nových možností.

Vyvažovací stůl s kuličkou

Stabilizace obrazu, společně s problémy na balancování a udržování polohy a rovnováhy objektu v prostoru, patří mezi často se opakující problémy technické praxe. Jako ukázka jednoho takového řešení může sloužit stabilizace kuličky na naklápěcím stole. S dostupností levné a výkonné výpočetní techniky problém stabilizace řešit jen s pomocí jediného mikropočítače využívajícího řízení v reálném čase.

Modelování a měření osvětlovacích soustav

Kvalitní osvětlovací soustavy umělého osvětlení generují světelný tok, který nám zprostředkovává přenos 80 % informací z okolí pomocí zraku. Na ostatní smysly toho mnoho nezbývá. Zajistěte si u nás na Katedře elektroenergetiky dostatek informací o navrhování a měření osvětlovacích soustav. Budete vidět a získávat potřebné informace ze svého okolí, stejně tak i vědět, kdy a kde jste vidět. Tato znalost výrazně prodlužuje pravděpodobnost přežití v nočním dopravním prostoru, ať z pohledu chodce, tak z pohledu řidiče.

Bioinformatika patří mezi současné trendy

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kdy se v rámci této spolupráce zabýváme zejména analýzou biomedicínských dat. Vyvíjíme nové algoritmy a postupy, jak zpracovat data například z oblasti sekvenování DNA. Metodologie a algoritmy vyvinuté na naší fakultě již nyní slouží lékařům a umožnily zkvalitnění léčby u mnoha typů onemocnění.