Optovláknový monitoring odstřelů

Použití optického vlákna pro měření vibrací? Ano! Principiálně se jedná o fázové interferometrické senzory, které měří široké spektrum vibrací s extrémní citlivostí. Výsledný tříosý senzor by měl být využíván pro krátkodobé i dlouhodobé monitorování stavebních prací a zvýšení bezpečnosti kolem velkých stavebních děl.

Kontrola kvality výrobků pro automotive

Řada výrobních firem dnes vyžaduje rychlou, přesnou, a především automatickou kontrolu výrobků. Příkladem projektu, na kterém se podílela Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Katedra aplikované matematiky je vývoj robotizovaného pracoviště pro kontrolu přesnosti montáže a následné seřízení světlometů.

Vývoj senzoru pro firmu Continental

Měření vysokých teplot v pracovní oblasti spalovacích motorů je důležitým prvkem každého moderního auta. Správné a měření teplot pomáhá řídicí jednotce vozu optimalizovat spalovací proces a tím snižovat produkci CO2, ale také pomáhá zvyšovat výkon motoru a šetřit přitom palivo.

3D Skener

3D skener je postaven na vestavěném HW myRIO od společnosti NI, který obsahuje ARM procesor (je schopen provádět sběr dat v reálném čase) a FPGA (programovatelné hradlové pole). Obsahuje také analogové vstupy, analogové výstupy, digitální I/O linky, LED diody, tlačítko a vestavěný akcelerometr. Tento HW je určen hlavně pro studenty, aby si vyzkoušeli sběr dat v reálném čase a programování hradlových polí, které je dosti náročné. Zařízení myRIO je možné programovat pomocí LabVIEW nebo v jazyce C. V aplikacích s vysokými časovými nároky není možné si dovolit časové zpoždění ani v jednotkách milisekund, proto je nutností použít systémy pracující v reálném čase (maximální zpoždění v desítkách nanosekund).

Follow the Vehicle

ŠKODA AUTO a naše fakulta spolupracují na koncepci nových asistenčních systémů v rámci společného projektu „Follow the Vehicle“. Princip této technologie spočívá v tom, že vůz jedoucí samostatně bez řidiče je ovládán řidičem ve voze před ním. Ve vývoji a testování technologie pomáhají dva vozy ŠKODA SUPERB iV, na kterých probíhá nejen vývoj systémů, ale také jízdní zkoušky v areálu univerzitního kampusu.

Bioinformatika patří mezi současné trendy

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kdy se v rámci této spolupráce zabýváme zejména analýzou biomedicínských dat. Vyvíjíme nové algoritmy a postupy, jak zpracovat data například z oblasti sekvenování DNA. Metodologie a algoritmy vyvinuté na naší fakultě již nyní slouží lékařům a umožnily zkvalitnění léčby u mnoha typů onemocnění.

Air Quality Management System

Naše fakulta ve spolupráci s Fakultou materiálově-technologickou a statutárními městy z Česka, Polska a Slovenska vytvářejí webový portál pro transparentní řízení kvality ovzduší pod názvem AQMS (Air Quality Management System). Portál napomáhá rozhodovánípři řízení kvality ovzduší v nadnárodním regionu a jednoduchou formou vizualizuje dopad různých opatření na kvalitu ovzduší.

Kobková rozvodna

Výukový projekt zkušební kobkové elektrické rozvodny vznikl ve spolupráci s firmou ABB, která dodala vysokonapěťové přístroje, digitální ochrany a řídicí systém 800xA. Rozvodna nabízí lokální i vzdálené ovládání, můžeš si tedy vyzkoušet roli dispečera. Dále ti poskytne příležitost naučit se základní manipulace v rámci rozvodny, které se běžně používají v praxi. Otestovat si zde můžeš důležité bezpečnostní blokace, jež v rozvodnách zajišťují bezpečný provoz.

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Vědci z naší fakulty jsou součástí multidisciplinárního týmu, který se v rámci probíhajícího projektu zabývá vývojem systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance. Toto řešení slibuje snadnou a rychlou přípravu pacienta při zachování kvality snímkování.

Optická kontrola kvality výrobků

Optická kontrola kvality výrobků kamerovými systémy je technologie, která se rozšiřuje téměř do každé oblasti výroby pro zajištění kvality výrobků. Příkladem, co lze vizuálně automatizovaně kontrolovat je např. povrch materiálu, rozměr, tvar či zakřivení výrobku, pozice a přítomnost dílů, bezchybnosti montáže, balení léků či potravin atd.