Jedním z projektů využívající virtuální realitu je vizualizace budovy FEI, jehož cílem je vytvořit realistický model, který bude možné využít různými způsoby. Jedním z nich je vizualizace v oblasti architektury s využitím VR, kdy model posloužil jako základ při vizualizaci navrženého řešení změny schodiště v hlavním vstupu naší budovy. Projít si ve virtuální realitě navržené řešení a detailně si ho prohlédnout je ve srovnání s tradičními výkresy a náhledy podstatně realističtější a člověk si po chvilce udělá velmi realistickou představu, jak by takové řešení ve skutečnosti vypadalo.