Jedním z projektů využívající virtuální realitu je vizualizace budovy FEI, jehož cílem je vytvořit realistický model, který bude možné využít různými způsoby, a to ve vazbě na praktické aplikace včetně her. Jedním z nich je vizualizace v oblasti architektury s využitím VR, kdy model posloužil jako základ při vizualizaci navrženého řešení změny schodiště v prostoru hlavního vstupu naší budovy. Projít si ve virtuální realitě navržené řešení a detailně si ho prohlédnout, je ve srovnání s tradičními výkresy a náhledy podstatně realističtější a člověk si po chvilce udělá velmi jasnou představu, jak by takové řešení ve skutečnosti vypadalo.

Model a implementace studie je výsledkem práce studentů v prostředí Blender. Vizualizace návrhu změn vychází z podkladů společnosti YUAR s.r.o. a jejich interiérové studie.