V naší laboratoři jsou nainstalovány jedny z nejmodernějších multifunkčních ochran od firmy ABB:  REF630 a RET630. Tyto ochrany se používají v distribučních a průmyslových rozvodnách vn či vvn. Díky nim je možné v laboratoři simulovat ovládání nízkonapěťového modelu této rozvodny. K tomu slouží spínačová pole, kde jednotlivé prvky rozvodny (tj. vypínače, odpojovače, uzemňovače) jsou simulovány pomocí stykačů. Tyto stykače je možné ovládat pomocí binárních vstupů a výstupů. Dále je možné vývod rozvodny připojit na jednotku pro simulaci elektrických přenosových vedení, na které lze nastavit různé hodnoty pasivních prvků, čímž lze simulovat různé délky tohoto vedení. Jakoukoliv odbočku z vedení lze připojit na modul poruch, kde lze simulovat různé druhy elektrických zkratů. To je užitečné k otestování jednotlivých ochranných funkcí. Dále je v laboratoři k dispozici jednotka zátěže, kde pomocí pasivních prvků (R, L, C) lze připojovat zátež různého charakteru.

Obě multifunkční ochrany mají kromě ochranných funkcí i funkce měřicí, logické, ovládací apod. Vše lze nastavit v PC pomocí softwaru PCM600 prostřednictvím programování pomocí funkčních bloků. Nyní nově lze celý model rozvodny pomocí PC ovládat díky distribuovanému řídicímu systému ABB 800xA, a to třeba z pohodlí domova skrze funkci vzdálené plochy.