Kobková rozvodna

Výukový projekt zkušební kobkové elektrické rozvodny vznikl ve spolupráci s firmou ABB, která dodala vysokonapěťové přístroje, digitální ochrany a řídicí systém 800xA. Rozvodna nabízí lokální i vzdálené ovládání, můžeš si tedy vyzkoušet roli dispečera. Dále ti poskytne příležitost naučit se základní manipulace v rámci rozvodny, které se běžně používají v praxi. Otestovat si zde můžeš důležité bezpečnostní blokace, jež v rozvodnách zajišťují bezpečný provoz.

Numerické modelování a simulace v elektroenergetice

Ani elektroenergetika se dnes neobejde bez výpočetních systémů pracujících na základě numerického modelování a simulací. Proto se posluchači během svého studia na Katedře elektroenergetiky průběžně seznamují s moderními výpočetními postupy a návrhy jednotlivých elektrotechnických prvků, provozních systémů nebo technologických celků, a to například v rámci studentských závěrečných prací.

Modelování a měření osvětlovacích soustav

Kvalitní osvětlovací soustavy umělého osvětlení generují světelný tok, který nám zprostředkovává přenos 80 % informací z okolí pomocí zraku. Na ostatní smysly toho mnoho nezbývá. Zajistěte si u nás na Katedře elektroenergetiky dostatek informací o navrhování a měření osvětlovacích soustav. Budete vidět a získávat potřebné informace ze svého okolí, stejně tak i vědět, kdy a kde jste vidět. Tato znalost výrazně prodlužuje pravděpodobnost přežití v nočním dopravním prostoru, ať z pohledu chodce, tak z pohledu řidiče.

Simulace ovládání rozvodny velmi vysokého napětí

Automatizace rozvoden elektrické energie je klíčová pro jejich rychlé a bezpečné ovládání. Přijď se naučit, jak naprogramovat moderní multifunkční ochrany ABB tak, aby rozvodna neshořela kvůli zkratu či přepětí. U nás si můžeš nasimulovat různé druhy poruch na elektrickém vedení a vyzkoušet si nastavení ochranných funkcí, které dokáží před těmito poruchami ochránit drahé zařízení rozvodny.