Jako studenti máte možnost navrhovat a měřit reálné osvětlovací soustavy, interiérové i exteriérové. U exteriérových osvětlovacích soustav je nutné brát v potaz i jejich přesah do environmentální oblasti rušivého světla, potažmo do již zmíněné viditelnosti v nočním dopravním prostoru a zajištění bezpečnosti.

Na tom, že jste dočetli až do konce, má lví podíl osvětlení generované monitorem, osvětlovací soustavou umělého osvětlení, potažmo denní osvětlení, které vás také naučíme navrhovat.