​Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou proinformovanost v týmu zasahujících osob, jejich koordinaci a bezpečnost. Systém bude využívat moderních metod fúze inerciálních dat a dat z rádiových měření, které budou rozšířeny o algoritmy umělé inteligence. Ty budou zpracovávat data ze senzorů nesených zasahující osobou pro účely monitorování jejího pohybu a stavu a aktualizaci přehledové situace o stavu prostředí, jeho analýzy, identifikaci hrozeb a predikci vývoje situace.

Přínos a využití výsledků je možné nejen pro složky Hasičského záchranného sborů, ale i pro bezpečnostní složky, např. policii, armádu nebo u speleologů a obecně všude tam, kde je potřebná lokalizace osoby, kdy se nelze spoléhat na funkčnost obecně známých infrastrukturních technologií a je účelné, aby potenciálně hledaná osoba byla dodatečně vybavena specifickým zařízením.