Projekt naklápěcího stolu, sloužící pro stabilizaci kuličky v požadované poloze, využívá pro snímání polohy kuličky dotykovou plochu, známou z monitorů. V tomto případě se jedná o plochu rezistivní. Kulička vyvolává svým pohybem po dotykové ploše změny její rezistivity  a ta je snímána v reálném čase pomocí analogově-digitálního převodníku ve dvou osách současně. Tento převodník je součástí řídícího mikropočítače.

Naměřené digitální hodnoty se musí zpracovat pomocí sady filtrů, aby se odstranil nežádoucí šum i chyby měření. Takto upravené hodnoty se pak dále převádí na pozici kuličky na ploše a dále se vypočítá její rychlost a zrychlení. Z těchto hodnot je pak možno nastavit potřebný náklon stolu do protipohybu kuličky s pomocí PID regulátoru.

K řízení náklonu se využívají servomotory a jsou řízeny opět mikropočítačem.  Programové řešení musí pro dostatečně rychlou reakci na změny využívat systém FreeRTOS, který zajistí potřebné rychlé odezvy pro všechny komponenty systému. Výsledné chování je možno vidět v krátké ukázce.