Periostální svalek představuje jeden z esenciálních příznaků, který je pozorovatelný v rámci procesu hojení fraktur u variabilních kostí. V současné klinické praxi jsou potřebné automatizované metody, které by umožňovaly provést automatickou detekci těchto svalků s následnou extrakcí parametrů, které mají potenciál kvantifikovat dynamiku svalku a tím poukázat na vývoj fraktury v průběhu hojení.

Na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství vznikají automatické softwarové metody, využívající moderních principů zpracování obrazu s cílem plně automatické detekce periostálního svalku u variabilních zlomenin kostí. Výsledkem je uzavřená křivka, která adoptuje geometrickou manifestaci periostálního svalku z RTG obrazů. Součástí těchto softwarových metod jsou algoritmy, které následně umožňují výpočet charakteristických jasových a geometrických parametrů svalků pro objektivní sledování dynamiky svalku, což umožňuje predikovat proces hojení kostí v čase.