Na základě informace o pozici, pohybu, tvaru a změně tvaru těla a jeho jednotlivých částí lze usuzovat nejen na činnost řidiče, ale také na jeho momentální kondici a způsobilost k řízení vozidla. Informace o případných zdravotních obtížích řidiče může přispět ke zvýšení bezpečnosti.

Je zřejmé, že stavy, kterými mohou být například mikro-spánek, epileptický záchvat nebo infarkt odvádí v danou chvíli pozornost od řízení a mohou být velmi nebezpečné. V takových případech by bylo vhodné tyto stavy rozpoznat a zapnout asistenční systémy ve vozidle, které jsou schopny převzít řízení za řidiče a zabránit možným potenciálně nebezpečným situacím. Aktuálně se problém snažíme řešit pomocí hlubokých neuronových sítí a to založených zejména na architektuře encoder-decoder (výzkum probíhá ve spolupráci s partnery ze ŠKODA AUTO a.s.).