​Demonstrační model výpočetního tomografu názorně ukazuje princip sběru dat skutečných výpočetních tomografů používaných v klinické praxi. Pro ukázku principu je použit bezpečný laserový zářič, jehož paprsky dopadají na řadu detektorů. Model disponuje třemi stupni pohybu: rotace gantry a posun lůžka ve vertikálním tak i horizontálním směru. Díly jsou vytvořeny pomocí 3D tiskových technologií, které jsou zpevněny několika závitovými tyčemi. Model pohání programovatelné hradlové pole (FPGA) Cmod S6, díky čemuž je umožněno využít paralelismus pro řízení modelu. V přední části gantry jsou umístěny adresovatelné LED, které v reálném čase zobrazují zaznamenaná data na detektorech. Během vyšetření je tak možné pozorovat jednotlivé detekce v různých úhlech.

Aktuálně se pracuje na novém modelu výpočetního tomografu. Model bude zmenšen (pro jednoduší převoz), všechny původní funkcionality budou zachovány a obohaceny o načtení fantomu pomocí NFC, následné skenování bude simulováno vyvoláním již nahraných vnitřních struktur detekovaného modelu. Tudíž model bude disponovat dvěma módy:  1. skutečné skenování povrchu modelu, 2. simulované skenování vyvoláním fotek na základě detekovaného fantomu.